Kereső

Központ:
H-7100 Szekszárd,
Táncsics M u. 1./a

Telephely:
H-7000 Sárbogárd,
Millennium 2000 utca
Tel.: +36 (25) 518-160

hu  en  de  sr

Pályázat

Pályázat

Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban- Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése az Alisca-Mag Kft.-nél.

 

Kedvezményezett: Alisca-Mag Kft.

Projekt címe: Alisca-Mag Vetőmagtermelő és Értékesítő Kft-nél rugalmas foglalkoztatás bevezetése

A támogatás mértéke: 14 030 581 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: a pályázat kapcsán  a munkaköri leírások módosítása, munkaszerződések rugalmasítása, valamint az SZMSZ átalakítása  valósult meg. Továbbá a vezetői szerephez szükséges készségek fejlesztése, a munka és magánélet összehangolása, együttműködés fejlesztése ( munkavállalói készségként az atipikus foglalkoztatásban ), változáskezelési készség fejlesztése ( munkavállalói készségként az atipikus foglalkoztatásban ),  és szervezetfejlesztési műhelymunka témakörökben képzéseken vehettünk részt. Tanácsadásban részesültünk szervezetfejlesztési, jogi, pénzügyi és munkaügyi területeken.  A támogatásnak köszönhetően IT szoftver- és eszközbeszerzés is történt, így számos új és korszerű technikai eszköz segíti a jövőbeni munkánkat.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.16

A projekt befejezési határideje: 2017.12.16

 

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.2-16-2016-00533

 

 

VETŐMAGÜZEM TELEPHELY BŐVÍTÉSE - 3 RAKTÁR-BŐVÍTÉSE 3/3 EGYSÉGGEL -

VETŐMAGÜZEM TELEPHELY BŐVÍTÉSE - 3 RAKTÁR-BŐVÍTÉSE 3/3 EGYSÉGGEL -

 

Alisca-Mag Kft  - Új Széchenyi Terv

 

SIKERES PÁLYÁZATOK

 

GOP-2.1.1-12/B-2013-1257

Vállalati technológia fejlesztés az Alisca-Mag Kft.-nél

 

Jelen beruházás keretében zsáktöltő gép, keverő, fajsúlyszeparátor, laboratóriumi berendezések, információs technológia, termelési vezérlő rendszer és szállítószalagok, felvonók beszerzése valósul meg.

 

A beruházással elért eredmények:

- korszerűbb környezetkímélőbb technológia alkalmazása

- minőségi javulás

- a tevékenység végzése hatékonyabbá válik, ezáltal árbevétel és eredménynövekedést érünk el.

- a társaság alkalmazotti létszáma növekedett a projekt hatására

 

Jelen pályázatban elnyert projekt által a sárbogárdi telephelyen 3 fő alkalmazott felvétele vált indokolttá.

 

 

GOP-2.1.1-11/B-2012-0180

Finomtisztító berendezés, hídmérleg, kiszolgáló szalagrendszer beszerzése

 

Jelen beruházás keretében a sárbogárdi telephelyen lévő két csarnok került felújításra és átalakításra. Beszerzésre került egy finomtisztító berendezés, egy kiszolgáló szalagrendszer, és egy hídmérleg is. A beszerzéseknek köszönhetően korszerűbb, környezetkímélőbb technológiával minőségi javulást értünk el. A tevékenység hatékonyabbá vált, ezáltal eredmény- és árbevétel-növekedést érhetünk el. A társaság alkalmazotti létszámát növelhettük a projekt keretében. A Kft. 2011-ben 12 fő átlagos létszámmal működött, ma- a beruházás megvalósulását követően -, 28 fő dolgozik a Kft-nél. Az új alkalmazottak a telephely közeléből, Sárbogárd kistérségből kerültek a Kft-hez, ezzel cégünk hozzájárult a térség foglalkoztatottsági helyzetének javításához.

A projekt lehetővé tette a környezettudatos termelést; a tápanyag- és vízmegtartó szántóföldi növénytermesztésben alkalmazott zöldtrágya növények vetőmagjainak magasabb szintű feldolgozását, és jobb áron történő értékesíthetőségét, valamint az igények rugalmasabb és színvonalasabb kiszolgálását. Az Alisca-Mag Kft. által már 17 éve Magyarországon termeltetett és külföldi piacokon forgalmazott vetőmagokra folyamatosan nő az igény, évjáratonkénti mennyiségi és árbeli ingadozással. A piaci igényekhez alkalmazkodva állandóan fejlesztjük az előállított termék minőségét. A fejlesztések következtében a feldolgozottság lényegesen javult, így magasabb áron értékesíthetjük a terméket, illetve kielégíthető a rendszeresen jelentkező többletigény, amelyet idáig csak külföldi cégektől igénybe vett szolgáltatásokkal tudtunk megoldani. Az eddigi 3.000 - 4.000 tonnával szemben, 6.000-8.000 tonna vetőmagot tudunk késztermék szintjére feldolgozni.

 

GOP-2.1.1-10/B-2010-0077

Csávázó és kiegészítő tartozékai, szűrőberendezés, valamint duplacsavaros csigatriőr és ahhoz kapcsolódó tartozékok beszerzése

 

Társaságunk az ömlesztve felvásárolt vetőmagot zsákokba történő kiszerelést követően értékesíti. Jelen beruházás keretében a vetőmag osztályozás folyamatának meggyorsítása és megkönnyítése érdekében 30 darabos duplacsavaros csigatriőrt vásároltunk a hozzá kapcsolódó tartozékokkal együtt. A berendezés segítségével amellett, hogy ez a munkafolyamat meggyorsult, minőségi javulást is elértünk. A csigatriőr mellett egy csávázó berendezést és tartozékait, valamint egy szűrőberendezést is vásároltunk. Az eszközök mind jelentős szereppel bírnak a minőségi termék előállítás tekintetében. Mivel a vetőmagtisztítás során legfőbb problémát az elvárt minőségi előírások betartása jelenti, ezzel a beruházással képesek vagyunk ennek maradéktalanul megfelelni. Jelen pályázatban szereplő beruházásoknak köszönhetően az alábbi eredményeket értük el.

- korszerűbb, környezetkímélőbb technológia alkalmazása

- minőségi javulás a kapacitás növekedése mellett

- hatékonyabb tevékenység végzés

- a társaság alkalmazotti létszámának növekedése

Az Alisca-Mag Kft. évente mintegy 8-10 ezer tonna vetőmagot értékesít partnerei felé. A piac jellege miatt az árbevétel alakulását nagyban befolyásolja a társaság rendelkezésére álló kapacitás nagysága és a kiváló minőség biztosítása.

A Kft. fontos feladatának tartja a jelenlegi piaci igények maradéktalan kielégítését, hiszen ezáltal lesz élet-és fejlődőképes a társaság.

 

GOP-2.1.1-09/B-2009-0048

Vetőmagtisztító gépsor, szín szerint osztályozó berendezés, vetőmagtároló rendszer, emelőtargonca, valamint hardware és software beszerzése.

 

A beruházás keretében az alábbi eszközöket szerezte be cégünk, melyhez nagy segítséget nyújtott a pályázaton való sikeres részvételünk. Egy darab vetőmag szín szerint osztályozó gépet, egy darab vetőmagtisztító gépsort (előtisztító, főtisztító, triőr) valamint tároló konténerhez való polyzsákot. Ezek a korszerű eszközök biztosítják a minőségi vetőmag előállítás és tárolás korszerű körülményeit. A készletnyilvántartó és szerződésállomány kezelő ügyviteli programot a mindennapi adminisztrációs és nyilvántartási munkánkhoz használjuk, mellyel a folyamatban lévő termeltetést,

a termeltetett vetőmag beszállítását, a feldolgozási folyamatokat, rendelést és értékesítést napra készen tartjuk nyilván.

A programban rögzíthetők a vevők, szállítók, termelők törzsadatai, a fő árucsoportok, árucikkek, ezen kívül szállítólevelet, számlát és jóváírást is készíthetünk vele. Jól nyomon követhető a tényleges, rendelkezésre álló raktárkészlet mind minőségben, mind mennyiségben. Az adatokkal Excel táblázatban is dolgozhatunk. A programnak köszönhetően az üzemben és az irodában végzett minden munkafolyamat rögzíthető és végig kísérhető. A termeltetési szerződésektől kezdve, a terepszemle, a nyersáru betárolása, a tisztítás, utótisztítás, fémzárolás, csomagolás, csávázás, a minőségi paraméterek és végül a kiszállítás.

 

 

Kedvezményezett

Alisca-Mag Kft.

Cím: 7100 Szekszárd, Táncsics u. 1/A.   Alisca-Mag Kft  - Új Széchenyi Terv

E-mail: info@aliscamag.hu

www.aliscamag.hu

 

Közreműködő szervezet

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Cím: 1139 Budapest, Váci út 81-83.

E-mail: info@magzrt.hu

www.magzrt.hu

www.NFU.hu

 

 

Letöltés (.PDF verzio )

 

 

 

© 2010-2018 Alisca-Mag Kft.